Update: vervanging BVBSN en BcGBA proef- en productieomgeving

De vervanging van de certificaten op de proefomgeving van de BVBSN en BcGba zal worden uitgevoerd op dinsdag 8 december om 9.00 uur.

De planning van de vervanging op de productieomgeving van de BVBSN en BcGba is dinsdag 15 december tussen 19 en 20 uur. 

Gedurende deze periode is de BVBSN en BcGba productieomgeving naar verwachting ongeveer 10 minuten niet bereikbaar.

Oorspronkelijk bericht

Alle certificaten die onder de G3 root zijn uitgegeven, moeten worden vervangen vóór 31-12-2020. 
Ook RvIG moet deze vervanging uitvoeren op zowel de BVBSN proef- als de productie-omgeving.

Op 26-11-2020 om 08:30 uur vervangt RvIG het huidige servercertificaat van de BVBSN en BcGBA proefomgeving. 
Op 01-12-2020 om 07:00 uur vervangt RvIG het huidige servercertificaat van de BVBSN en BcGBA productieomgeving.

Op zowel de productie- als de proefomgeving worden de servercertificaten geïnstalleerd die in de plaats komen van de huidige certificaten. 
De nieuwe certificaten kunt u, indien van toepassing, alvast plaatsen náást het huidige servercertificaat.

Impact dienstverlening

Wanneer het systeem de identiteit verifieert aan de hand van het vertrouwen in de certificaatketen van PKIoverheid, zorg er dan voor dat de hieronder vermelde Certificaat Autoriteit certificaten worden vertrouwd:

Proefomgeving

  • lap.bvbsn.idm.diginetwerk.net
  • lap.bcgba.idm.diginetwerk.net
  • QuoVadis PKIoverheid Private Services CA - G1
  • Staat der Nederlanden Private Services CA - G1
  • Staat der Nederlanden Private Root CA - G1

Productie-omgeving

  • bvbsn.idm.diginetwerk.net
  • bcgba.idm.diginetwerk.net
  • QuoVadis PKIoverheid Private Services CA - G1
  • Staat der Nederlanden Private Services CA - G1
  • Staat der Nederlanden Private Root CA - G1

De publieke delen van de nieuwe servercertificaten zijn op de website van RvIG gepubliceerd:

Proefomgeving
https://www.rvig.nl/brp/documenten/publicaties/2020/11/19/certificaten-bvbsn-proefomgeving

Productieomgeving
https://www.rvig.nl/documenten/publicaties/2020/11/19/certificaten-bvbsn-productieomgeving

Meer informatie

Neem indien van toepassing zo snel mogelijk contact op met je ICT-afdeling en/of leverancier of deze wijziging impact heeft op jouw systeem. 
Mochten hier verder nog vragen over zijn, neem dan contact op met de Frontoffice van RvIG: info@rvig.nl of telefoonnummer 088 900 1000.