Rapportages zelfevaluaties BRP en Reisdocumenten

Op onze website vind je de rapporten met de resultaten van de jaarlijkse zelfevaluaties Basisregistratie personen (BRP) en Reisdocumenten over 2019. Gemeenten voeren deze onderzoeken jaarlijks uit.

Rapportage zelfevaluatie BRP

Jaarlijks voeren de gemeenten een onderzoek uit naar de inrichting, werking en beveiliging van de Basisregistratie personen. Daarnaast onderzoeken zij de verwerking van gegevens in de basisregistratie. Dit onderzoek heet de Zelfevaluatie BRP. In dit rapport staan de uitkomsten van het periodiek onderzoek over 2019.

De bijbehorende infographic geeft een visuele samenvatting van de resultaten van de zelfevaluatie BRP.

Resultaten zelfevaluatie BRP
©RvIG

Rapportage zelfevaluatie Reisdocumenten

De Nederlandse gemeenten, aangewezen gemeenten en de openbare lichamen hebben de jaarlijkse zelfevaluatie Reisdocumenten uitgevoerd over 2019. Het onderzoek is gericht op de toepassing van de beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten. In dit rapport staan de uitkomsten van het periodiek onderzoek over 2019.

De bijbehorende infographic geeft een visuele samenvatting van de resultaten.

Resultaten zelfevaluatie Reisdocumenten 2019
©RvIG