Informatieteksten voor burgercommunicatie over vernieuwde identiteitskaart

Vanaf 1 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart met een inlogfunctie (eNIK) uitgegeven. Dit betekent dat burgers met hun identiteitskaart via de DigiD app kunnen inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of pensioenfonds. 

Informeer de burger over de vernieuwde identiteitskaart

Burgers die op maandag 4 januari vanaf 9.00 uur (Nederlandse tijd) een identiteitskaart aanvragen bij uitgevende instanties, krijgen een identiteitskaart met inlogfunctie. Binnen 5 werkdagen na de uitreiking ontvangen ze thuis een brief van DigiD. Daarmee kunnen ze de inlogfunctie op hun identiteitskaart activeren. 

Omdat de burger nog niet op de hoogte is van de extra functie op de identiteitskaart en de komst van de brief van DigiD is het belangrijk burgers die de komende weken een nieuwe aanvraag doen te attenderen op de komst van de vernieuwde identiteitskaart. Op deze manier stellen we burgers in de gelegenheid hun aanvraag uit te stellen tot in het nieuwe jaar (mits mogelijk i.v.m. verlopen geldigheid identiteitskaart). 

Om burgers te informeren zijn basisinformatieteksten (zie hieronder) beschikbaar om te gebruiken in de communicatie naar de burger. De tekst kun je plaatsen op je gemeentesite bij de aanvraag van een identiteitskaart en/of het maken van een afspraak. Je kunt deze tekst ook opnemen in de brief waarin je burgers informeert over het verlopen van hun identiteitskaart. Daarnaast zijn er teksten beschikbaar voor een mondelinge toelichting aan de balie. Op die manier kun je vragen van burgers ondervangen en direct doorverwijzen naar de website van DigiD. Vanaf 4 januari is de informatie beschikbaar op Digid.nl.

Gebruik onderstaande teksten vanaf 4 januari in communicatie naar burgers

Basisinformatieteksten in burgercommunicatie

Variant A – bruikbaar voor website en brief  Let op! Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentebalie, ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl.
Variant B – lange versie bruikbaar voor een mondelinge toelichting  Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Binnen 5 werkdagen ontvangt u daarom een brief met uitleg van DigiD. Meer informatie vindt u op www.digid.nl.  
Variant C – korte versie bruikbaar voor een mondelinge toelichting of bij beperkte ruimte in communicatiemiddelen Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie. U kunt ermee inloggen. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een brief met uitleg van DigiD. Meer informatie vindt u op www.digid.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de vernieuwde identiteitskaart en aanvragen van reisdocumenten rond de feestdagen en implementatie?
•    Nieuwsbericht Aanvragen en levering van reisdocumenten rond de komende feestdagen 
•    Vanaf januari 2021 vind je meer informatie op www.digid.nl