Geactualiseerde versie Werkinstructie RNI (WIR) gepubliceerd

In deze versie van de WIR zijn de nieuwe procedures voor het opnemen en wijzigen van aanvullende contactgegevens opgenomen.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over de WIR, neem dan contact op met de Frontoffice van RvIG via info@rvig.nl.