Diginetwerk voor reisdocumentensystemen

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) vindt het belangrijk dat alle gemeenten overstappen op Diginetwerk. Met ingang van 1 februari 2021 zal de applicatie TMV 2.0 alleen nog maar via Diginetwerk bereikbaar zijn.

Ook de andere applicaties van RvIG zullen op termijn alleen nog maar via Diginetwerk beschikbaar zijn. Voorlopig zullen de reisdocumenten systemen AS, MVA en het RAAS beschikbaar blijven via Gemnet.

Als jouw gemeente wil overstappen van Gemnet naar Diginetwerk, lees dan de instructies in ons eerdere nieuwsbericht hierover. 

Als een uitgiftelocatie beschikt over een Diginetwerk-aansluiting, kan de autorisatiebevoegde van het RAAS een e-mail sturen naar servicedesk@identiteitendiensten.nl met het verzoek tot omzetting van het RAAS naar Diginetwerk. Er wordt dan een afspraak ingepland voor een service-engineer. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente.

In de komende RAAS-release die in het tweede kwartaal van 2021 wordt uitgerold, komt functionaliteit beschikbaar waarbij de lokaalbeheerder voor het RAAS zelf de koppeling van Gemnet naar Diginet kan omzetten. Het is dan niet meer nodig dat hiervoor een afspraak wordt gemaakt met Identiteit & Diensten. Uiteraard moet de gemeente dan wel eerst op Diginet aangesloten zijn.