TMV 2.0 bronhoudersportaal per 1 februari uitsluitend via Diginetwerk ontsloten

In eerdere berichtgeving is aangegeven dat TMV 2.0 per 1 februari 2021 exclusief via Diginetwerk wordt ontsloten.

Hierop kregen wij van diverse gemeenten reactie met vragen over de testlink en vanuit welke rol de gemeente de toegang tot Diginetwerk voor TMV 2.0 nodig heeft. Deze vragen willen we graag beantwoorden.

In onze mailing is per abuis bij teststap 2 een verkeerde link opgenomen, onze excuses hiervoor. De juiste link moet zijn: https://tmv.idm.diginetwerk.net/tmv-bronhouder/login en betreft de bronhouders toegang tot TMV 2.0. Deze wordt per 1 februari 2021 exclusief via Diginetwerk ontsloten.

Verder verduidelijken wij graag het onderscheid tussen TMV en Digimelding. Als gemeente kun je twee rollen hebben: Bronhouder (deze rol heeft een gemeente altijd) en Afnemer. 

  • Afnemer: als afnemer meld je vermoedens van onjuistheden in de BRP aan de Bronhouder van de gegevens. Dit doe je via Digimelding, een portaal en webservice (geïntegreerd in de taakapplicatie) van Logius.
  • Bronhouder: als bronhouder meld je terug aan de afnemer wat je met de melding hebt gedaan. Dit doe je via TMV 2.0, een portaal van RvIG op Diginetwerk. Deze is niet geïntegreerd in een taakapplicatie, de link https://tmv.idm.diginetwerk.net/tmv-bronhouder/login moet dus voor jou benaderbaar zijn.

Graag ontvangen wij reactie op onze mailing van 15 januari, zodat wij een goed beeld hebben van de gemeenten die TMV 2.0 via Diginetwerk benaderen. Heb je hulp nodig bij het realiseren van je Diginetwerk aansluiting? Neem dan contact op met je koppelnetwerkaanbieder. 

Heb je na lezen van dit bericht inhoudelijke vragen over TMV 2.0? Neem dan contact met de Frontoffice van RvIG: tel 088 900 1000 (lokaal tarief) of mail naar info@rvig.nl