Wijzigingen in de Landelijke Tabel 37

Een van de Landelijke Tabellen van de BRP en van de PIVA  is tabel 37 “Reden opnemen/beëindigen nationaliteit”. In deze tabel is een opsomming opgenomen van de wettelijke gronden ter verkrijging of verlies van het Nederlanderschap. Deze wettelijke gronden zijn opgenomen met hun codes, omschrijvingen, soorten en geldigheidstermijnen.

Bij acht codes staat in de tabel geen einddatum vermeld, terwijl daar wel een einddatum van toepassing is. De einddatum wordt bij die codes opgenomen.

Wijzigingen

Bij de codes 124, 127, 133, 135, 136, 145, 150 en 152 staat in tabel 37 geen einddatum. Gebleken is dat bij genoemde codes de einddatum ten onrechte niet is opgenomen. De einddatum (1 maart 2009) wordt opgenomen bij deze codes in de tabel.

De codes hebben alle een vervangende code en wel als volgt:

Wijzigingen landelijke tabel 37
beëindigde code vervangende code
124 164
127 168
133 169
135 170
136 171
145 172
150 173
152 174

De acht vervangende codes hebben de begindatum 1 maart 2009 in tabel 37. Deze staan dus wel correct vermeld in de tabel.

Instructies voor de persoonslijst

Wanneer een van de codes in combinatie met de geldigheidsdatum foutief is opgenomen op een persoonslijst (in element 63.10 of 64.10), dan moet dit gegeven worden gecorrigeerd. De persoonslijst in de BRP of in de PIVA moet worden aangepast door de gemeente respectievelijk het openbaar lichaam. Zie hiervoor de Handleiding Uitvoeringsprocedure (HUP), procedure 6.2.13 ‘Correctie van de reden opname nationaliteit’ en 6.2.14 ‘Correctie van de reden beëindigen nationaliteit’.

Tabelwijzigingsberichten

De aanpassingen in tabel 37 worden eind januari 2021 verstuurd via het berichtenverkeer (acht Dw01-berichten). Afnemers die de BRP uitsluitend via webservices bevragen, net zoals de openbaar lichamen en de afnemers van PIVA, ontvangen deze berichten niet. Zij kunnen de aanpassingen in de tabel overnemen uit de aangepaste Landelijke Tabellen, die vanaf 1 februari 2021 te vinden zijn op de website publicaties.rvig.nl of zij ontvangen de aanpassingen via hun leverancier.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de Frontoffice van RvIG. Telefoonnummer: (088) 900 1000 of via e-mail: info@rvig.nl.