Advies omtrent datalek GGD

Bij de GGD is een datalek geconstateerd. Dit datalek is afkomstig uit de 2 belangrijkste coronasystemen van de GGD (onder andere data als adresgegevens, telefoonnummers en burgerservicenummers zouden zijn gelekt). De omvang van het datalek is nog niet geheel duidelijk. 

Inmiddels hebben wij van zowel gemeenten als burgers vragen gekregen naar aanleiding van dit datalek en over het wijzigen van een BSN. Via deze weg willen we je informeren over hoe om te gaan met deze vragen/verzoeken.

Advies

De kans op identiteitsfraude is klein. Met alleen het BSN en NAW-gegevens kunnen geen bankrekeningen worden geopend of telefoonabonnementen worden afgesloten. Dit is alleen mogelijk indien (een kopie van) het identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) of documentnummer bij het datalek is betrokken. Wel is het verstandig om alert te zijn op misbruik. Lees voor meer informatie de vragen en antwoorden van de GGD. Als er daadwerkelijk misbruik is gemaakt van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI) en  aangifte doen bij de politie. Zij helpen je verder om de juiste stappen te ondernemen om de situatie op te lossen.

BSN

In sommige gevallen wordt ook gevraagd om het BSN te wijzigen. De kans op identiteitsfraude met alleen het BSN is zoals aangegeven klein. Het BSN is een zogenaamd ‘informatieloos’ nummer en wordt alleen door de overheid gebruikt bij de verwerking van persoonsgegevens en in contact met de burger. Het is in het geval van een datalek niet nodig om het BSN te veranderen.