Naamswijziging Centraal Meldpunt Identiteitsfraude

De naam van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI) is gewijzigd in het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI). Het deel ‘en –fouten’ vervalt. 

Achtergrond

Vanaf 4 januari 2021 is het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) van start gegaan. Dit meldpunt is ook onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Vanaf de start van het MFO worden fouten uit basis-/overheidsregistraties gemeld bij dit meldpunt. Zo ook de meldingen van identiteitsfouten. Dit is dan ook de reden om het ‘fouten-gedeelte’ uit de naam van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude te halen. 

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI)

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude, kortweg “CMI” is inmiddels een bekend begrip. In de volksmond werd vaak al het “en –fouten”-gedeelte niet meegenomen en ook op diverse websites wordt het CMI omschreven zonder het “en –fouten”-gedeelte. We verwachten daardoor geen problemen in de vindbaarheid van het CMI voor (vermeende) slachtoffers van identiteitsfraude. 

Aanpassing communicatie uitingen

In alle communicatie uitingen wordt de naam van het CMI de komende tijd aangepast. Dat geldt voor onder andere de website en voorlichtingsmateriaal. Aan betrokken organisaties waar de oude naam van het CMI nog vermeld wordt, wordt verzocht dit aan te passen en de woorden ‘- en fouten’ uit de naam van het CMI te verwijderen. 

Meer informatie over het CMI

Het CMI blijft bereikbaar via dezelfde website en hetzelfde telefoonnummer.

Meer informatie over het MFO

Op de website Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties | Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (rvig.nl) vind je verdere informatie over het MFO.