De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is volwassen geworden

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is in rap tempo volwassen geworden. Ga maar na: in 2015 is de aanpak gestart als project. Maar inmiddels kan LAA op landelijke waardering rekenen en heeft het zich onderscheiden door zijn effectiviteit. 

Deze aanpak heeft laten zien dat je, door als overheid samen te werken, veel meer bereikt dan wanneer ieder voor zich opereert. Resultaat hiervan is dat steeds meer partijen LAA opzoeken en graag willen deelnemen. Dat LAA van een projectmatige naar een structurele aanpak gaat, is dan ook een logische stap.

De overgang van project naar structurele aanpak is een uitgelezen moment om duidelijk te maken hoe LAA in de praktijk werkt, wat de meerwaarde ervan is en welke ambities en uitdagingen we kennen.

Op 15 maart 2021 is het rapport Evaluatie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze rapportage beschrijft de resultaten en voortgang van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit over de periode 2017-2020.