Wat te doen als uitgevende instantie als je fraude met een paspoort of identiteitskaart vermoedt?

Het komt voor dat iemand slachtoffer wordt van fraude door oneigenlijk gebruik van zijn paspoort of Nederlandse identiteitskaart (of een kopie daarvan). Daarnaast kan iemand een gegronde reden hebben om te vrezen dat hij/zij slachtoffer wordt van deze fraude. De fraude heeft dan nog niet plaatsgevonden.

In al deze gevallen kan het nummer van het paspoort of Nederlandse identiteitskaart gesignaleerd worden in het verificatieregister. Er zijn diverse instanties die dit register kunnen raadplegen, als het document voorkomt krijg je een melding van deze registratie. Hierdoor wordt verder misbruik van het document zoveel mogelijk voorkomen.

Speciaal voor uitgevende instanties is er een werkinstructie opgesteld waarin wordt uitgelegd wat je moet doen als met (een kopie van) een paspoort of identiteitskaart mogelijk fraude heeft plaatsgevonden.