Informatieblad Calamiteitenplan gemeenten

Calamiteiten kunnen de gemeentelijke dienstverlening ernstig verstoren. De Basisregistratie Personen en het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten zijn essentieel voor de gemeentelijke dienstverlening. Om tijdig weer operationeel te zijn en adequaat te kunnen handelen bij een calamiteit, is het belangrijk om vooraf risico’s van calamiteiten te identificeren en bijpassende maatregelen te treffen.

Dit komt samen in een calamiteitenplan. Naar aanleiding van recente gebeurtenissen en de resultaten van de zelfevaluatie, stipt dit informatieblad aandachtspunten voor de BRP en reisdocumenten in het calamiteitenplan aan.

Je leest in het informatieblad onder meer over het belang van een calamiteitenplan, de technische en fysieke uitwijk, het draaiboek en het jaarlijks testen en actualiseren van het calamiteitenplan. Het beschikken over een vastgesteld calamiteitenplan en het jaarlijks testen op actualiteit en doeltreffendheid van het calamiteitenplan zijn onderdeel van de jaarlijkse zelfevaluatie.