Inwerkingtreding Logisch Ontwerp GBA 3.14 (aangepast bericht)

Op 30 maart 2021 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) de inhoud van Logisch Ontwerp GBA 3.14 (LO 3.14) vastgesteld.

LO 3.14 treedt op zondag 2 januari 2022 in werking en bevat wijzigingen in de volgende onderdelen:

  • W15 Dubbelloop/deelresultaat adresonderzoek
  • W85 Documentindicatie
  • W122 Adellijke titel/predicaat
  • W141 A-nummervoorraad
  • W142 Italiaans persoonsnummer
  • W143 Wachtwoordregels.

Eerder werd gecommuniceerd dat ook W139 WhitelistAfnemers gewijzigd zou worden. Dat is niet langer het geval.

Het overzicht met alle wijzigingen rond het Logisch Ontwerp 3.14 is tijdelijk niet beschikbaar. Na de behandeling van de Verzamelwet BRP in de Tweede Kamer worden er nu nog een aantal wijzigingen doorgevoerd op het Logisch Ontwerp. We verwachten de nieuwe informatie binnenkort online te kunnen zetten; houd daarvoor onze website in de gaten.