Reisdocumenten en eventuele versoepelingen

Op dit moment wordt er gesproken over de voornemens om tot een versoepeling van de coronamaatregelen te komen. Zo roert de vakantiebranche zich behoorlijk en willen veel mensen waarschijnlijk graag op vakantie. De reisbranche verwacht een grote vraag naar last minute reizen zodra er meer mogelijk is. Maar wat betekent dit voor Burgerzaken?

Inwoners kunnen een reis boeken zonder zich te realiseren dat hun reisdocument is verlopen. Ze moeten dan op het laatste moment een document aanvragen. Door de coronamaatregelen kunnen er momenteel minder mensen toegelaten worden in het gemeentehuis, wat kan zorgen voor lange wachttijden. Als de inwoner hier te laat achter komt, dan is een spoeddocument nodig. Het kost de inwoner extra geld als hij/zij niet tijdig een nieuw reisdocument aanvraagt. Of als dit zelfs niet meer haalbaar is, moet er een nooddocument worden aangevraagd.
 
De NVVB adviseert Burgerzaken om via de eigen gemeentelijke communicatiekanalen inwoners te wijzen op bovengenoemde situaties. Mochten inwoners op vakantie willen als dat mogelijk is, laat hen dan nu al hun reisdocumenten checken op geldigheid. Is een document verlopen of verloopt deze binnenkort, is het zaak tijdig een afspraak te maken om deze te vervangen.
Daarnaast kunnen ook de volgende voorbereidingen getroffen worden:

  • Extra inhuur regelen
  • Langere openingstijden
  • Extra agenda’s open zetten
  • Extra avondopenstellingen