Bijgewerkt bericht: Wijzigingen in de Wet BRP op agenda Tweede Kamer

De plenaire behandeling in de Tweede Kamer van de wijzigingen in de Wet BRP (Verzamelwet BRP) staat op dit moment ingepland voor donderdag 10 juni 2021.

Dit betekent dat de inwerkingtreding van de wijzigingen op 1 juli 2021 niet haalbaar is. Welke datum het wordt is op dit moment nog niet bekend. Dit is onder andere afhankelijk van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede – en Eerste Kamer.

Ook betekent dit LO GBA 3.13b en daarmee LO RNI 2.14b en LO BES 1.4b later in werking treden dan gepland, omdat die inhoudelijk aan de Verzamelwet zijn gekoppeld. Daarnaast onderzoeken wij momenteel of het mogelijk is om toch de datum in werking treding van LO GBA 3.14 op 3 oktober 2021 te handhaven. Rond 1 juli zal daar een besluit over worden genomen.

Meer informatie
Overzicht van Plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.