Inzicht in kwaliteit koppelingen stelsel van basisregistraties

Voor het vijfde jaar wordt de inhoudelijke kwaliteit van koppelingen tussen basisregistraties gemeten. RvIG legt het verband in de koppeling tussen de BRP en de BAG. De meting is uitgevoerd door het CBS in samenwerking met RvIG en een aantal andere beheerders van basisregistraties, ICTU en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Dashboard

De resultaten van ruim 30 kwaliteitsindicatoren, zijn in te zien via dit digitaal dashboard. Een voorbeeld van een kwaliteitsindicator is het aantal personen in de BRP zonder BAG koppeling (0,02%). De monitor van de kwaliteit van de koppeling tussen de BRP en de BAG is verzorgd door RvIG. 

Viermeting

Uit deze recente kwaliteitsmeting blijkt opnieuw dat de consistentie van koppelingsgegevens in het stelsel van basisregistraties vaak hoog is (percentage personen in de BRP met een juiste BAG koppeling is 99,91%). Een aantal verbeterpunten wordt opgepakt in het verbeterprogramma voor het Stelsel van Basisregistraties waar bronhouders, gebruikers en het Ministerie van BZK samen aan werken.