Eerste kamer akkoord met wijzigingen Wet BRP

Op 13 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijzigingen in de Wet BRP (Verzamelwet BRP).

Vanaf begin 2022 treden de wijzigingen gefaseerd in werking. Na de zomer volgt een planning voor de inwerkingtreding van de wijzigingen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de periode van 3 maanden tussen publicatie en de inwerkingtreding van de wet.

De wijzigingen in de Wet BRP hebben betrekking op:

  1. het beperken van de persoonlijke verschijningsplicht van ingezetenen die op één adres wonen bij aangifte van vertrek naar het buitenland
  2. het ambtshalve registreren van een persoon op een briefadres
  3. registratie van overlijden van niet-ingezetenen in Nederland
  4. de verstrekking van gegevens aan autoriteiten in het Caribische deel van het Koninkrijk
  5. het in de wet opnemen van een experimenteerartikel
  6. Inzage in de verstrekkingen op mijn overheid
  7. het uitbreiden van de registratie van levenloos geboren kinderen en de registratie van kinderen die voor de inschrijving in de GBA of de BRP zijn overleden;

Behalve de Wet BRP wordt in dit verband ook de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES aangepast i.v.m. het opnemen van levenloos geboren kinderen in de basisadministraties van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.