Nieuw model Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd

Vanaf vanochtend 09.00 uur (Nederlandse tijd) kun je het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Dit model bevat een aantal nieuwe kenmerken, vingerafdrukken van de kaarthouder op de chip en een QR-code met het burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van de kaart. Hiermee voldoet het nieuwe model aan de Europese verordening 2019/1157.

Voorkant Nederlandse identiteitskaart, model 2021
Voorkant Nederlandse identiteitskaart, model 2021

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) staat voor een veilig en betrouwbaar identiteitsdocument om misbruik, fraude en vervalsing te voorkomen. Algemeen directeur Rhodia Maas licht toe: ‘De Nederlandse identiteitskaart stond internationaal al hoog aangeschreven. Onze experts zijn vertegenwoordigd in internationale werkgroepen en volgen de laatste ontwikkelingen. We hebben de kans gegrepen om in dit nieuwe model een aantal vernieuwingen door te voeren. Dit deden we in nauwe samenwerking met onze leverancier.’

Download het fotomateriaal en andere visuele middelen in de toolkit.

Kenmerkenbrochure

Alle (nieuwe) kenmerken van het model Nederlandse identiteitskaart 2021 lichten we toe in een brochure. Deze brochure geeft informatie over:

  • de (echtheids)kenmerken die zijn toegepast in het nieuwe model;
  • waar de kenmerken zich op de identiteitskaart bevinden;
  • hoe de kenmerken gecontroleerd kunnen worden.  

Lees de kenmerkenbrochure . Vanaf medio augustus komt de brochure ook beschikbaar in het Engels.


De introductie van dit nieuwe model betekent niet dat je huidige identiteitskaart niet meer geldig is. Zodra jouw identiteitskaart verlengd moet worden en je een nieuwe kaart hebt aangevraagd, dan ontvang je dit nieuwe model. 

Meer weten?

Voor meer informatie kun je terecht op de onderstaande pagina’s: