Levertijden reisdocumenten: Deze blijven geleverd worden tussen 7:30-9:00 uur

In 2021 is de distributeur van de reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) gestart met het doorvoeren van aanpassingen in het bezorgschema. Dit heeft mogelijk geleid tot een nieuw tijdstip van bezorging van (spoed)reisdocumenten. Een aantal gemeenten heeft aangegeven problemen te hebben met het nieuwe tijdstip en de vergoeding die betaald moet worden voor het aanpassen van dat tijdstip. Met de distributeur is echter afgesproken het tijdvak van bezorging tussen 07:30 - 09:00 uur te handhaven.

Het huidige bezorgschema binnen dit tijdvak blijft van toepassing, omdat de meeste gemeenten tevreden zijn over de huidige levertijden en het soms zelfs gunstiger uitpakt. De distributeur heeft het kleine aantal gemeenten waarmee in de afgelopen periode afwijkende afspraken gemaakt zijn, benaderd om het probleem te bespreken. 

Gemeenten kunnen zelf afspraken maken met de distributeur. Een alternatieve levertijd is alleen mogelijk op voorwaarde dat het gewenste tijdstip realiseerbaar is. In dat geval zal de distributeur om een vergoeding vragen in verband met de impact op de logistieke planning.