Wijzigingen in de Wet Basisregistratie Personen (BRP) per 1 januari 2022

Met de verzamelwet BRP wijzigt in 2022 een aantal onderdelen van de Wet BRP.

De wijzigingen omvatten onder andere een aanpassing in de RNI-applicatie om contactgegevens en tijdelijke verblijfsadressen van niet-ingezetenen te kunnen registreren, het verwijderen van adoptiegegevens en het ambtelijk registreren van een persoon op een briefadres.

Verschillende momenten

De wijzigingen treden op verschillende momenten in werking, omdat de ICT-systemen aangepast moeten worden. Een aantal wijzigingen gaat op 1 januari al in, een ander deel op een later moment.

Op de pagina Verzamelwet BRP lees je welke wijzigingen op 1 januari 2022 ingaan en welke later volgen.