UPDATE: Tarieven reisdocumenten 2022

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de tarieven voor reisdocumenten die per 1 januari 2022 zullen gelden.

Voor Nederlandse identiteitskaarten gelden gewijzigde maximumtarieven. Er gelden aparte tarieven voor bijvoorbeeld nooddocumenten en spoedleveringen.

Update 29 november: de toelichting over de vervangende Nederlandse Identiteitskaart op pagina 5 is gewijzigd.

Update 5 november: het bedrag voor het verstrekken van een vervangende Nederlandse Identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod is aangepast.