UPDATE: Tarieven reisdocumenten 2022

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de tarieven voor reisdocumenten die per 1 januari 2022 zullen gelden. Vooruitlopend op de publicatie in het Staatsblad informeren we je onder voorbehoud over de nieuwe bedragen.

Voor Nederlandse identiteitskaarten gelden gewijzigde maximumtarieven. Er gelden aparte tarieven voor bijvoorbeeld nooddocumenten en spoedleveringen.

Update 29 november: de toelichting over de vervangende Nederlandse Identiteitskaart op pagina 5 is gewijzigd.

Update 5 november: het bedrag voor het verstrekken van een vervangende Nederlandse Identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod is aangepast.