Aanpassing inleverdatum uittreksels zelfevaluatie door gemeenten

Met het in werking treden van de aanpaste Wet basisregistratie personen per 1 januari 2022 wordt ook het Besluit BRP op onderdelen aangepast.

De datum waarop de gemeente het uittreksel met de resultaten van de zelfevaluatie BRP moet versturen (14 februari) staat dan niet meer in het besluit BRP. Begin volgend jaar stelt RvIG hiervoor via een mandaatbesluit een nieuwe datum vast.

Het streven van RvIG is deze datum gelijk te trekken met de ENSIA-verantwoording (30 april) maar ook om de datum gelijk te houden met de datum voor het aanleveren van de zelfevaluatie Reisdocumenten. Hiervoor is de wijziging van de paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) nog in behandeling.
Jullie krijgen hierover zo spoedig mogelijk nader bericht.