Rapportages zelfevaluaties BRP en Reisdocumenten 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer

Staatssecretaris Knops (BZK) heeft op 16 december de uitkomsten van de zelfevaluaties voor de Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten uit 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Rapportage zelfevaluatie BRP

Jaarlijks voeren de gemeenten een onderzoek uit naar de inrichting, werking en beveiliging van de Basisregistratie personen. Daarnaast onderzoeken zij de verwerking van gegevens in de basisregistratie. Dit onderzoek heet de Zelfevaluatie BRP. Wat positief opvalt is dat, ondanks alle uitdagingen die de pandemie met zich mee bracht, het resultaat een sterke verbetering is ten opzicht van 2019. We zijn benieuwd of deze trend zich dit jaar voortzet. De bijbehorende infographic geeft een visuele samenvatting van de resultaten van de zelfevaluatie BRP.

Rapportage zelfevaluatie Reisdocumenten

De Nederlandse gemeenten, aangewezen gemeenten en de openbare lichamen hebben de jaarlijkse zelfevaluatie Reisdocumenten uitgevoerd over 2019. Het onderzoek is gericht op de toepassing van de beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten. In dit rapport staan de uitkomsten van het periodiek onderzoek over 2019.

Het is geruststellend dat ondanks de COVID-19 pandemie en de uitdagingen die dat meebracht voor de organisatie van het aanvraag- en uitgifteproces de meeste deelnemers een goede score hebben behaald in 2020. De bijbehorende infographic geeft een visuele samenvatting van de resultaten.