Versie 3.5 Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) beschikbaar

Op 2 januari 2022 treedt versie 3.5 van de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) in werking. De HUP ondersteunt gemeenten bij de werkzaamheden rondom de basisregistratie personen (BRP).

In versie 3.5 zijn de voorschriften opgenomen uit de Verzamelwet BRP (met ingang van 1 januari 2022) en het Logisch Ontwerp 3.14 (met ingang van 2 januari 2022).  Je kunt de nieuwe versie hieronder raadplegen. Wij wijzen je erop tot 2 januari 2022 de procedures uit versie 3.4 van de HUP te gebruiken.

Heb je vragen of opmerkingen over de HUP, dan kun je contact opnemen met de Frontoffice van RvIG, via info@rvig.nl.