Wijzigingen Wet Basisregistratie Personen (BRP) in werking getreden

In de zomer van 2021 nam het parlement een voorstel tot wijziging van de Wet BRP aan. Met de verzamelwet BRP zijn vanaf 1 januari een aantal onderdelen van de Wet BRP aangepast.

Zo is onder andere de registratie van een levenloos geboren kind vereenvoudigd, zijn gemeenten wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres en kunnen ouders geen verzoek meer doen om gegevens van voor de adoptie te verwijderen.

Verschillende momenten

Omdat de ICT-systemen aangepast moeten worden, zijn niet alle wijzigingen al op 1 januari in werking getreden. Op de pagina Verzamelwet BRP lees je welke wijzigingen op 1 januar zijn ingegaan en welke later volgen.

Het online magazine IDee #19 staat in het teken van de wijzigingen in de Wet BRP. In deze editie lees je meer over alle wijzigingen.