Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties bestaat 1 jaar

In januari 2021 is het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) van RvIG van start gegaan. Precies een jaar later kijken we terug op dit heugelijke feit. En wat kunnen we na een jaar concluderen?

Start MFO

In 2019 werden Kamervragen gesteld. Er was behoefte een centraal punt in te richten waar burgers een melding van een fout in meerdere overheidsregistraties kunnen doen. Na een jaar voorbereidingstijd was het begin 2021 zover; het MFO ging van start. Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie. Het meldpunt heeft tot nu 503 meldingen gekregen. Daarvan waren 475 van burgers, 27 van overheidsregistraties en 1 van bedrijven. We kunnen mede door de hoeveelheid meldingen terugkijken op een succesvol eerste jaar.

Geleerde lessen

Na een jaar MFO kunnen we enkele conclusies trekken. De samenwerking met andere organisaties is essentieel; op deze manier kan het MFO echt iets betekenen voor de melder. We zijn trots op de bestaande samenwerkingsverbanden. Het MFO heeft 185 intentieverklaringen ontvangen. Al deze organisaties geven door de ondertekening van deze intentieverklaring aan dat zij samen willen werken met het MFO. Met veel organisaties hebben we al mooie resultaten behaald in de samenwerking tot het oplossen van een fout in een overheidsregistratie. Daarnaast zijn we nog steeds aan het verkennen; elke melding is immers anders. Door het afhandelen van diverse meldingen hebben we er wel al voor gezorgd dat andere mensen voor deze fout worden behoed.
Wat zijn we het afgelopen jaar verder tegengekomen? Iets wat juridisch gezien een juiste beslissing lijkt, kan door een samenloop van omstandigheden maatschappelijk veel leed veroorzaken. Soms is het verstandiger die aspecten beter tegen elkaar af te wegen en tot een andere beslissing te komen. Ook hier heeft het MFO een rol in.

Voorbeelden van samenwerkingsverbanden

Het MFO werkt o.a samen met de Belastingdienst, GGD, gemeenten, UWV en de IND. Ook de melder speelt een grote rol in de samenwerking. Zij zijn een belangrijke schakel in het helpen de fout op te lossen. We hechten veel waarde aan het persoonlijke contact dat we met hen en onze ketenpartners hebben. Het MFO vindt dit persoonlijke contact erg belangrijk; het positieve effect hiervan merk je bij de melder maar ook in de afhandeling van de melding zelf. We raken met steeds meer instanties in gesprek, sluiten bij meerdere overleggen aan, zoals het Kernteam Klachten en het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens. Ook hebben we voor een melder een Overheidsbrede Maatwerksessie georganiseerd in samenwerking met de Landelijke maatwerkplaats UWV om zo met meerdere overheidsorganisaties gezamenlijk tot een oplossing te komen. De kennisuitwisseling met onze samenwerkingspartners is van groot belang. Wij leren nog elke dag bij. Ook werken we aan een platform waarop in de toekomst onze samenwerkingspartners hun kennis en ervaring met ons delen (en wij met hen). Ook binnen RvIG zelf is het mooi om te zien hoe we ervoor zorgen dat we vanuit diverse disciplines een stapje dichter bij het oplossen van een fout komen.

Dit jaar willen we ons netwerk nog verder verbreden door huidige samenwerkingen te verdiepen en tevens nieuwe samenwerkingen aan te gaan zodat fouten in overheidsregistraties worden opgelost en toekomstige fouten worden vermeden. We breiden het MFO team uit en proberen zo in te spelen op het groeiende aantal meldingen. Daarnaast hopen we dit jaar 'MFO in beeld: samenwerken voor burgers, bedrijven en overheidsorganisaties’ te organiseren. Dit is dé talkshow over de laatste ontwikkelingen en casuïstiek rond het MFO. Door de coronamaatregelen afgelopen november kon dit evenement niet doorgaan. In voorbereiding voor de talkshow hebben we in november jl. een interview gehouden met de Secretaris-Generaal (SG), Maarten Schurink. Dit interview willen we jullie niet onthouden. De SG gaat in op het belang van het MFO.