Vanaf 1 april 2022 nieuwe werkwijze ontvangst documenten op uitgiftelocaties

De werkwijze voor de overhandiging van reisdocumenten en identificatiekaarten aan ontvangstbevoegde medewerkers van uitgiftelocaties is herzien. Vanaf 1 april 2022 gaat de nieuwe werkwijze in.

Met de nieuwe werkwijze krijgen uitgiftelocaties het eigen beheer over de persoonsgegevens van ontvangstbevoegden en wijzigingen in ontvangstbevoegde medewerkers. Daarnaast kan distributeur Mikropakket controleren of de overhandiging van de documenten heeft plaatsgevonden.

Planning

Om iedere uitgiftelocatie voldoende ruimte te bieden om de nieuwe werkwijze voor te bereiden, houden we een overgangsperiode aan:

  • Uiterlijk begin februari 2022 ontvangt iedere uitgiftelocatie, Diplomatieke Koeriersdienst Rijswijk en de Consulaire Service Organisatie – Logistieke BackOffice per mail het formulier Machtiging tot ontvangstneming documenten van distributeur Mikropakket. Lees voor de vervolgstappen de nieuwe werkwijze.
  • Vanaf 1 maart 2022 werken de chauffeurs volgens de nieuwe werkwijze. Kan de uitgiftelocatie nog niet aan de nieuwe werkwijze voldoen, dan ontvangt een locatie de zending documenten alsnog.
  • Vanaf 1 april 2022 gaat de nieuwe werkwijze in. Reisdocumenten en identificatiekaarten kunnen vanaf die datum alleen overhandigd worden als de ontvangstbevoegde van de uitgiftelocatie het formulier Machtiging tot ontvangstneming documenten in combinatie met een geldig identiteitsdocument kan tonen.