Beperk aanvragen foto- en handtekeningformulieren

Leverancier ID&D heeft geconstateerd dat er meer foto- en handtekeningformulieren verbruikt worden.

Sommige uitgiftelocaties vragen twee keer zoveel foto- en handtekeningformulieren aan als het aantal documenten. Dat is onwenselijk in verband met uitputting van de voorraad.

ID&D toetst de aanvragen voor foto- en handtekeningenformulieren ten opzichte van de aanvragen voor documenten. Als er een significant verschil is tussen de hoeveelheid aangevraagde foto- en handtekeningformulieren en de documentaanvragen, zullen er minder foto- en handtekeningformulieren geleverd worden.

Let hier op bij het aanvragen:

  • Bestel een hoeveelheid formulieren die in lijn is met het aantal documentaanvragen
  • Creëer geen onnodig grote voorraad
  • Gebruik het formulier alleen voor het opnemen van een foto en handtekening voor een documentaanvraag