Een stap naar een efficiëntere en uniforme digitale overheid met REST-API

Vandaag hebben verschillende overheidsorganisatie een intentieovereenkomst ondertekend waarin staat hoe ze doormiddel van REST-API’s de digitale overheid uniformeren en zo beter willen laten samenwerken. Vanuit BZK tekenden Logius en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Daarnaast werd de intentieoverkeenkomst getekend door Geonovum, Forum Standaardisatie, het Kadaster, de Sociale Verzekeringsbank en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG Realisatie).

De ondertekenaars willen dat de digitale overheid in de komende jaren gegevens en data veiliger en efficiënter uitwisselt, door applicaties zoveel mogelijk te scheiden van de data en deze data bij de bron te bewaren. Zo krijgen burgers, bedrijven en ketenpartners van de overheid toegang tot consistente data, zonder zich zorgen te hoeven maken over de complexiteit van de achterliggende systemen. Om deze data-uitwisseling mogelijk te maken, zijn goede platformen, API’s en verplichte standaarden onmisbaar.

Ondertekening door RVIG

In een constant veranderende samenleving is de veiligheid en betrouwbaarheid van identiteitsgegevens van essentieel belang. We zijn ons bewust van de veranderende samenleving en vinden het belangrijk om onze diensten hierin mee te ontwikkelen. Daarom omarmen we nieuwe standaarden en denken graag mee in de ontwikkeling daarvan, omdat persoonsgegevens toch vaak een net iets andere benadering vraagt. Op deze wijze geven we een uniek kijkje in de keuken van RvIG. Het resultaat is wederzijds begrip tussen RvIG, onze klanten en ketenpartners. Deze intentieverklaring versterkt de mogelijkheid de identiteitsgegevens op een innovatieve maar zeker ook betrouwbare en veilige wijze te ontsluiten. Het toepassen van deze laagdrempelige, open en op maat gesneden koppelvlakken verstevigt het fundament van de digitale identiteit als basis voor de overheidsdienstverlening.”

Wat zijn API’s?

Zogenoemde API’s doen voor applicaties wat websites voor mensen doen: websites presenteren informatie aan mensen, API’s maken gegevens over het Internet beschikbaar voor andere applicaties. Dankzij een (REST-)API kunnen de systemen van afnemers bijna real-time inzien wat de actuele status is van informatie. Zo kunnen bijvoorbeeld navigatiesystemen direct informatie raadplegen uit de Basisregistratie Gebouwen via de BAG-API van het Kadaster.

Wat is REST?

REST staat voor REpresentational State Transfer). REST is een bepaalde API standaard en is een stijl van software architectuur voor het ontwerp van netwerk applicaties.