Aanvullende informatie: Oekraïners in de Basisregistratie Personen

Veel mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld, melden zich nu en de komende tijd bij gemeenten.

Inschrijving derdelanders

Op donderdag 17 maart is besloten om vanaf vandaag naast de gedocumenteerde Oekraïners ook de gedocumenteerde derdelanders direct in te schrijven in de BRP. Dit is aan de Tweede Kamer meegedeeld. Meer informatie is te lezen op de pagina Aanpak van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Dit betekent dat gemeenten vanaf nu naast de gedocumenteerde Oekraïners ook de derdelanders mogen gaan inschrijven.

Lees de volledige informatie op de pagina Inschrijven van personen uit Oekraïne in de BRP.

Inschrijving als ingezetene

Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. De gemeente hoeft geen verblijfsrechtelijke toets te doen. Zij hebben rechtmatig verblijf op grond van de vrije verblijfstermijn van 180 dagen.

Personen van wie de gemeente niet de identiteit of van wie niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben, worden niet ingeschreven. Over de te volgen procedure, zowel voor wat betreft het verblijfsrecht als de inschrijving in de BRP, volgt zo spoedig mogelijk informatie. Deze personen kunnen op dit moment nog geen aangifte doen van verblijf en adres in Nederland. Er wordt gewerkt aan een werkwijze voor deze situatie.

Ongedocumenteerde Oekraïners

Oekraïners die niet of onvoldoende gedocumenteerd zijn om te kunnen worden ingeschreven kunnen zich melden bij de Oekraïense ambassade. De ambassade kan de persoon verifiëren en een certificaat afgeven waarin de identiteit en nationaliteit wordt bevestigd.

Oekraïners kunnen dit document aanvragen tijdens het inloopspreekuur van de consulaire afdeling van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur op Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag.

Ouders met minderjarige kinderen die in gezinsverband zijn meegekomen en waarvan de kinderen geen identiteitsbewijs hebben kunnen (bij gebrek aan overige documenten) een verklaring onder ede of belofte afleggen. Op basis hiervan stelt de gemeente de identiteit van de kinderen vast, zodat de kinderen worden ingeschreven. Dit is een uitzondering op de standaardregel. Deze uitzondering is alleen toepasbaar voor Oekraïense ouders onder de huidige omstandigheden.