Nieuwe regeling identiteitsbewijzen voor ex-gedetineerden

Gedetineerden die na het uitzitten van een gevangenisstraf hun leven weer willen oppakken, hebben daarvoor een identiteitsbewijs nodig. Je kunt namelijk pas werken, een huis huren, een doktersafspraak maken of een uitkering aanvragen als je een geldig identiteitsbewijs bezit.

Jaarlijks verlaten tussen de drie- en vijfduizend gedetineerden de gevangenis echter zonder identiteitsbewijs, bijvoorbeeld omdat het tijdens de gevangenisstraf is verlopen. Het is voor gedetineerden nu nog niet mogelijk om al in de gevangenis een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen. Zij moeten die aanvraag namelijk persoonlijk indienen bij de gemeente waar zij geregistreerd staan (in de Basisregistratie Personen, BRP). Zij krijgen daarvoor geen verlof.

Toch willen we ervoor zorgen dat mensen die uit de gevangenis komen, zo snel mogelijk een gewoon leven kunnen oppakken. Daarom werken we aan een manier om al in de gevangenis een identiteitskaart aan te vragen. Daar is een aanpassing van de wet voor nodig. In het kort houdt de wijziging in dat ambtenaren van de gemeente waarin de gevangenis staat, identiteitskaarten kunnen uitgeven aan gedetineerden. Ook aan gedetineerden die niet in hun gemeente zijn geregistreerd.
 
De aanpassing van de wet gebeurt in 2023. Tot die tijd zorgt RvIG ervoor dat alle organisaties die met de wijziging te maken krijgen, goed worden geïnformeerd.
 
Lees ook het artikel over dit onderwerp in ons IDee Magazine