Noodpaspoorten Koninklijke Marechaussee

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) verzoekt gemeenten om burgers NIET naar de Koninklijke Marechaussee (KMar) te sturen voor het aanvragen van een noodpaspoort vanwege de lange wachttijd bij de gemeenten. De KMar verstrekt alleen noodpaspoorten als er echt sprake is van nood.

Sinds een aantal weken wordt het KCC (klantencontactcentrum) van de Koninklijke Marechaussee tientallen keren per dag gebeld door mensen die een noodpaspoort willen aanvragen. Volgens de bellers geeft een aantal gemeenten aan, niet binnen een aantal weken reisdocumenten te kunnen verstrekken. Dit komt onder andere door drukke werkzaamheden en personeelstekort. Vervolgens wijzen de gemeenten de burgers naar de KMar voor een nooddocument.

Dit is het eerste zomerseizoen zonder echte Covid-maatregelen. Vermoedelijk gaan veel mensen weer op vakantie naar het buitenland. De verwachting is dat mensen zich bij het naderen van de zomervakantie te laat realiseren dat hun reisdocument verlopen is. Voor zover je dat nog niet deed, hou hier rekening mee in de dienstverlening.

Burgers die met urgentie een reisdocument nodig hebben, kun je wijzen op de spoedprocedure. Ga zorgvuldig om met dit advies en attendeer aanvragers heel gericht op dit alternatief.