Uitbreiding verblijfstiteltabel met code 46

Sinds begin maart worden Oekraïense staatsburgers en mensen die met een verblijfsvergunning in Oekraïne verbleven, opgevangen in Nederland en ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Vanaf 12 mei worden zij met een nieuwe verblijfstitelcode, code 46, ingeschreven.

Code 46 geeft aan dat de ingeschrevene een beroep gedaan heeft op de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Deze richtlijn is Europees vastgesteld en zorgt ervoor dat de persoon in kwestie de beslissing op zijn of haar aanvraag in Nederland mag afwachten. Arbeid in loondienst is toegestaan.

Veel mensen zijn al ingeschreven in de BRP. Omdat op het moment van inschrijving de juiste verblijfstitel nog niet bekend was zijn zij ingeschreven onder verblijfstitelcode 30. Dit is gedaan om te voorkomen dat zij als illegaal worden aangemerkt.

Nadat code 46 is ingevoerd wordt ook voor hen die al voor 12 mei zijn ingeschreven in de BRP op de persoonslijsten code 30 vervangen door code 46. Dat zal geautomatiseerd gebeuren in het weekend van 14 en 15 mei.

Wat betekent dit voor jou?

Uiterlijk 1 mei levert RvIG op de reguliere manier de nieuwe code aan: via het netwerk en op publicaties.rvig.nl. De omschrijving van code 46 is: Vw2000 art 8, onder f en h, EU-richtl 2001/55, in proc art 28, arbeid loondienst
Deze nieuwe code moet vóór 12 mei ingevoerd zijn in je applicatie.

Afnemers van de BRP die geautoriseerd zijn voor verblijfstitels
De verblijfstiteltabel wordt uitgebreid met code 46. Deze uitbreiding kan gevolgen hebben voor de werking van je uitvoeringsprocessen.

Gemeenten als bijhouder van de BRP
Waar nu op de persoonslijsten van deze doelgroep code 30 voorkomt, wordt deze vervangen door code 46. Voor nieuwe inschrijvingen van deze doelgroep gebruikt de IND vanaf 12 mei direct de nieuwe code 46. Het aanleveren van de juiste codes gebeurt geautomatiseerd via Og11-berichten van de IND.