Wetsvoorstel Landelijke Aanpak Adreskwaliteit aangenomen in Tweede Kamer

Dinsdag 19 april is het wetsvoorstel voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) met ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Het doel van de aanpak is om de juistheid van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) te verbeteren.

Juiste registratie is namelijk de toegangspoort voor alle burgers om volwaardig mee te kunnen doen in onze maatschappij: het is een voorwaarde om te kunnen stemmen in de gemeente waar iemand woont, om aanspraak te maken op tal van overheidsvoorzieningen en om de zorg te krijgen waar iemand recht op heeft.

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is als klein project gestart in 2014. Inmiddels is het uitgegroeid tot een landelijke aanpak waaraan vrijwel alle gemeenten en ook een aantal grote uitvoerders deelnemen. In de aanpak wordt er door middel van data-analyses gezocht naar mogelijk onjuiste adresgegevens in de BRP. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een groot aantal inschrijvingen of snel wisselende registraties op één adres. Deze mogelijk onjuiste adresgegevens worden gedeeld met de betreffende gemeente. Vervolgens vindt er een huisbezoek plaats om de situatie ter plekke te beoordelen. Indien nodig wordt de registratie in de BRP aangepast.

Met het wetsvoorstel wordt de aanpak structureel vastgelegd. Vanuit de Tweede Kamer is met moties en amendementen een waardevolle bijdrage geleverd aan het wetsvoorstel. Daarmee is er in de wet nu extra aandacht voor de menselijke maat en zorgvuldige toetsing en transparantie bij de data-analyses. Want uiteindelijk gaat het bij de BRP altijd om de gegevens van mensen.

Het wetsvoorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer.

Meer weten?