Versie 3.6 Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) beschikbaar

Op 1 april 2022 is het Logisch Ontwerp BRP gepubliceerd. In versie 3.6 van de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) zijn de begrippen en definities uit- en verwijzingen naar LO GBA aangepast naar het LO BRP.

De overige wijzigingen in deze versie van de HUP zijn terug te vinden op de downloadpagina van de HUP. De HUP biedt ondersteuning aan gemeenten bij de werkzaamheden rondom de basisregistratie personen (BRP).

Heb je vragen of opmerkingen over de HUP, dan kun je contact opnemen met Frontoffice RvIG, info@rvig.nl.