Project Verbeteren Zelfevaluatie BRP

We werken bij RvIG continu aan de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo stellen we dit jaar samen met gemeenten, NVVB en de VNG een normenkader op. Daarmee kunnen we de kwaliteit van de gegevens in de BRP beheersen.

Dit normenkader is in de vorm van maatregelen. De vastgestelde kwaliteitscriteria binnen dit kader zijn: tijdigheid, volledigheid, juistheid en rechtmatigheid. Op basis van deze criteria kan de kwaliteit van de BRP op een eenduidige wijze getoetst worden en zo kan verantwoording afgelegd worden aan het gemeentebestuur. Deze meetbare normen en beheersmaatregelen worden vervolgens vertaald naar een nieuwe vragenlijst van de Zelfevaluatie BRP.

Vanaf september gaat een groep pilotgemeenten, gedurende 6 weken, het normenkader en de verbeterde vragenlijst Zelfevaluatie BPR testen in de praktijk.