Aanpassing C2 formulier

De vermissing van Nederlandse reisdocumenten en identiteitskaarten vergroot het risico op misbruik van deze documenten. Eén van de maatregelen om vermissing tegen te gaan, is de mogelijkheid tot opname in het Register Paspoortsignaleringen (RPS).

Om uitgevende instanties beter in staat te stellen burgers te informeren en daarmee bewust(er) te maken over het belang van een zorgvuldige omgang met reisdocumenten en identiteitskaarten, is het C2-formulier aangepast. Dit formulier wordt door uitgevende instanties gebruikt als een burger een reisdocument of identiteitskaart als vermist of gestolen opgeeft.

Aan het nieuwe formulier is toegevoegd dat een burger die in een periode van vijf jaar ten minste drie Nederlandse reisdocumenten of identiteitskaarten zonder plausibele reden als vermist opgeeft, kan worden opgenomen in het RPS. Dit heeft gevolgen voor het aanvragen van een nieuw Nederlands reisdocument.

Op het nieuwe formulier staat dit bij onderdeel 5 als volgt omschreven: “- het zonder een plausibele reden als vermist opgeven van ten minste drie documenten in een periode van vijf jaar kan leiden tot opname in het Register paspoortsignaleringen en deze opname gevolgen heeft voor het recht op een reisdocument.”

Gebruik nieuw formulier aan balie en online

Uitgevende instanties moeten het nieuwe formulier zo snel mogelijk, maar uiterlijk vanaf 1 september, gebruiken. Medewerkers moeten burgers vanaf dat moment ook informeren over de mogelijke opname in het RPS en de gevolgen daarvan. Download hier het nieuwe formulier.

Uitgevende instanties die de mogelijkheid bieden om een vermissing online aan te geven, moeten ervoor zorgen dat zij de nieuwe melding ook in dit systeem opnemen. Zij kunnen hierbij verwijzen naar de informatie van de Rijksoverheid over het RPS.

StopID in ontwikkeling

Binnen het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) wordt StopID ontwikkeld. Met deze online dienst kunnen burgers straks hun reisdocument of identiteitskaart als vermist of gestolen opgeven en hun document ongeldig laten verklaren. Kijk hier voor het actuele tijdspad.