Formulieren Register paspoortsignaleringen vernieuwd

De formulieren die door uitgevende instanties gebruikt worden voor het Register paspoortsignaleringen (RPS) zijn vernieuwd.

De formulieren zijn voorzien van een nieuwe lay-out en zijn inhoudelijk geactualiseerd.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • Geboorteplaats en geboorteland zijn niet meer opgenomen (Deze gegevens behoren niet meer tot de marginale toets)
  • Opsporingsregister (OPS) is gewijzigd en heeft een nieuwe naam: Executie & Signalering (E&S)
  • Ondertekenen kan nu ook door het invoegen van een handtekening als JPG-bestand

Gebruik vanaf nu de nieuwe formulieren. Vanaf 1 september worden oude formulieren niet meer in behandeling genomen. De formulieren zijn te vinden op onze website, via de link onder dit bericht.