Logisch Ontwerp BRP 4.1 treedt later in werking

Op regelmatige basis wordt het Logisch Ontwerp van de BRP aangepast. Oorspronkelijk was de planning dat de nieuwe versie van het LO, LO BRP 4.1, op 1 juli in werking zou treden. Die datum wordt aangepast naar 1 oktober.

Reden voor het uitstel is dat de grootste wijziging in LO BRP 4.1, de registratie van bereikbaarheidsgegevens van arbeidsmigranten (W154), niet op 1 juli gereed is. Inmiddels is besloten dat deze wijziging per 1 oktober in werking treedt.

Omdat de overige wijzigingen vrij klein zijn, is besloten om LO BRP 4.1 in zijn geheel door te schuiven naar 1 oktober.

De overige wijzigingen zijn:

  • W147 Beperking verwijderen gegevens op PL adoptiekind (deze wijziging geldt al sinds 1 januari 2022, maar het LO moet hier nog op worden aangepast)
  • W148 Correctie W85 Documentindicatie (kleine aanpassing die ook historische documentindicaties verwijdert)
  • W149 Correctie W15 Dubbelloop (kleine aanpassing in BRP-V om het nieuwe onderzoeksgegeven [089999 of 589999] ook in de historie mee te verstrekken.
  • W158 Tabelberichten ook via Webservice StuurGBABericht (relevant voor afnemers die niet meer zijn aangesloten op de Berichtendienst]
  • W162 HaalCentraal (beschikbaar maken van de API-interface voor de 20 pilotdeelnemers)