Aankondiging maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude

In strafrechtelijke onderzoeken zijn onrechtmatig verkregen paspoorten en identiteitskaarten vastgesteld. Ook blijkt uit nog lopend onderzoek van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) dat er bij de aanvraag en uitgifte van paspoorten in een aantal gevallen afgeweken is van de standaardprocedure die gevolgd moet worden aan de balie.

Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) heeft de Tweede Kamer hierover op vrijdag 8 juli geïnformeerd. In de Kamerbrief duidt de staatssecretaris de problematiek. Ook licht ze de aanpak toe om fouten en fraude tegen te gaan en de integriteit van Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten te waarborgen. De veiligheid en kwaliteit van het fysieke paspoort en de identiteitskaart zelf zijn niet in het geding geweest.

Lees de Kamerbrief online.

Samenwerking tussen verschillende partijen is een voorwaarde voor succes. Samen met de betrokken partners wordt opgetrokken in het realiseren van de acties.