Aanvullend instructie-advies ontheemden Oekraïne

Het is enige tijd onduidelijk gebleven hoe gemeenten moeten omgaan met derdelanders (ontheemden uit Oekraïne) die niet of onvoldoende gedocumenteerd zijn. In samenwerking met IND, Politie, KMar, VNG, NVVB en de ministeries van BZK en J&V is een aanvullend instructie-advies opgesteld voor medewerkers Burgerzaken die de taak hebben om ontheemden uit Oekraïne in te schrijven in de BRP.

Direct inschrijven in de BRP is niet mogelijk en een onderzoek naar de identiteit en nationaliteit is nodig dan wel een toets of de vreemdeling valt onder de Europese beschermingsrichtlijn.

Het gaat om twee groepen: ongedocumenteerde derdelanders en onvoldoende gedocumenteerde derdelanders. De instructie vind je op deze pagina.