Reisdocumenten terugsturen naar Idemia

RvIG bewaakt de kwaliteit van het aanvraag-, uitgifte- en productieproces van reisdocumenten. Dat gebeurt onder andere door regelmatige kwaliteitscontroles bij producent Idemia. Door regelmatige controles op de teruggestuurde documenten verbeteren we de processen. Uitgevende instanties moeten documenten terugsturen naar Idemia als ze een fout ontdekken.

Wanneer stuur je een reisdocument terug volgens de C10-procedure?

Je moet een document terugsturen als:

  • Je bij het inklaren ontdekt dat het reisdocument beschadigd is of onjuist is geproduceerd of gepersonaliseerd;
  • Je zelf een fout hebt gemaakt in het aanvraagproces, bijvoorbeeld vieze scanplaat, foto’s verwisseld, verkeerde lengte, fout in personalia etc.
  • Je na het uitreiken constateert dat er sprake is van een misdruk of verkeerd personaliseren en je besloten hebt en het document in te houden of dat het ingeleverd moet worden.
  • Je constateert dat de chip in een paspoort of Nederlandse identiteitskaart niet uitgelezen kan worden.

Let op: Stuur de documenten altijd naar Idemia en niet naar RvIG. De documenten worden gebruikt voor procesverbeteringen en niet  teruggestuurd aan de uitgevende instantie. Om het document terug te sturen, maak je gebruik van een C10-formulier.

Op onze website kun je de procedure C10 retourdocumenten nalezen of downloaden, de link vind je hieronder.