Gé Linssen kwartiermaker en beoogd directeur Bestuur en Bedrijfsvoering bij RvIG

Gé Linssen wordt per 1 november 2022 kwartiermaker en beoogd directeur Bestuur en Bedrijfsvoering bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens. Vanuit die rol beheert RvIG de Basisregistratie Personen (BRP) en de persoonsgegevens van personen in Caribisch Nederland. RvIG is verantwoordelijk voor de technische systemen voor de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens. Daarnaast worden hier de burgerservicenummers uitgegeven en worden de reisdocumenten van het koninkrijk beheerd. In een constant veranderende samenleving is de veiligheid en betrouwbaarheid van identiteitsgegevens van essentieel belang. Als uitvoeringsorganisatie op het gebied van (digitale) identiteit is het de opgave van RvIG om de burger elke dag beter van dienst te zijn.

Drs. G.W.J.M. (Gé) Linssen is nu bijna vijf jaar werkzaam bij het ministerie van BZK, in verschillende managementfuncties bij het directoraat-generaal Digitalisering & Overheidsorganisatie, directie Digitale Samenleving. Daarvoor werkte hij bij de ministeries van Financiën en EZK. Gé studeerde Algemene Economie in Tilburg.

Een foto van Gé Linssen
Beeld: ©ABD

Gé Linssen: 'Ik ben de afgelopen jaren bij de directie Digitale Samenleving van BZK verantwoordelijk geweest voor het beleid voor identiteit (o.a. reisdocumenten, ID kaart), digitale identiteit en de BRP. Het zijn cruciale systemen voor het deelnemen en functioneren van individuele burgers in de samenleving. Denk aan de registratie van arbeidsmigranten, de betrouwbaarheid van paspoorten en de registratie van het geslacht. Ik zie er zeer naar uit om nu, met mijn vele nieuwe collega’s, aan de werking en vitaliteit van deze voorzieningen bij te dragen.'

Bas den Hollander, algemeen directeur RvIG: 'Wij zijn heel blij met de komst van Gé. De opgave op het gebied van (digitale) identiteit is groot, getuige de kabinetsopdracht uit het coalitieakkoord en de complexe thema’s rondom digitale identiteit en reisdocumenten met een grote politiek-bestuurlijke impact. Met zijn jarenlange ervaring op diverse departementen en uitgebreide kennis van het werkveld van RvIG kan Gé een belangrijke bijdrage leveren aan de samenwerking tussen beleid en uitvoering. Zijn kwartiermakersopdracht richt zich op het tot stand brengen van een goed toegeruste en efficiënt ingerichte stafdienst. Dat is noodzakelijk om de doorontwikkeling van de groeiende RvIG-organisatie verder vorm te geven. Ik kijk vol vertrouwen uit naar de samenwerking met Gé!'