Herstelactie persoonslijsten gemeente ’s-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch voert tussen 19 en 27 september een herstelactie uit op ruim 1600 persoonslijsten.

Op de 1600 persoonslijsten vindt een infrastructurele wijziging plaats in categorie 08 ‘Verblijfplaats’, waarbij het gemeentedeel ’s-Hertogenbosch verwijderd wordt.

Voor afnemers die geautoriseerd zijn voor spontane mutaties zal de wijziging leiden tot Gv02-berichten (spontane mutatie: infrastructurele wijziging) als er een indicatie van de afnemer op de persoonslijsten voorkomt.