Storing in synchronisatie RNI-BRP opgelost

Medio augustus is geconstateerd dat de RNI-applicatie sinds de laatste update op 3 augustus 2022 soms onvolledige synchronisatieberichten (Lg01’s) naar BRP-V stuurt. In alle gevallen ontbreekt er historie.

Het goede nieuws is dat de RNI-database wel de complete gegevens bevat, dus herstel is relatief eenvoudig mogelijk. Minder goed nieuws is dat aangenomen werd dat afnemers geen hinder ondervinden van deze incomplete synchronisatieberichten. Onlangs bleek dat er toch sprake was van hinder.

Omdat de gewijzigde persoonslijst niet aansluit op de vorige persoonslijst, informeert BRP-V in zo’n geval de afnemer door middel van een herstelbericht (vulbericht Ag31), in plaats van een spontane mutatie (Gv01). Doordat veel afnemers spontane mutaties geautomatiseerd kunnen verwerken en herstelberichten niet, leidde dit soms tot extra werk aan de kant van de afnemers.

Er is inmiddels een oplossing voor het probleem van de onvolledige synchronisatieberichten beschikbaar en geïnstalleerd. Onze verwachting is dat dit probleem zich vanaf nu niet meer voordoet en u de spontane mutaties weer op de reguliere wijze zult ontvangen. Onze excuses voor het ervaren ongemak.