Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel verbetering adreskwaliteit in BRP

Op 4 oktober heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.

De bij de wet horende algemene maatregel van bestuur wordt op zeer korte termijn voorgelegd voor advies aan de Raad van State. Dat is een van de laatste stappen in het proces van wet- en regelgeving voor LAA. Zodra het advies bekend is en de reactie van het kabinet daarop is uitgebracht, wordt er ook meer bekend over de datum waarop de wetswijziging in werking treedt.

In de LAA zomerspecial lees je meer over het wetsvoorstel