Versie 1.6 Werkinstructie Registratie niet-ingezetenen beschikbaar

Vandaag is de WIR versie 1.6 gepubliceerd. In deze versie zijn de volgende, nieuwe procedures opgenomen: gezichtsherkenning, opnemen tijdelijk verblijfadres en opnemen contactgegevens. WIR 1.6 treedt op 22 oktober 2022 in werking, gelijk met LO 4.1.

In deze versie van de WIR zijn de volgende nieuwe procedures opgenomen:

  • Gezichtsherkenning
  • Tijdelijk verblijfadres en contactgegevens

De procedure Gezichtsherkenning is te vinden op de pagina’s 15, 16, 21, 35 en 38 van de WIR.

Op 22 oktober treedt Logisch Ontwerp BRP 4.1 in werking. In deze versie van het LO is het registreren van het tijdelijk verblijfadres en de contactgegevens opgenomen.

De procedures Tijdelijk verblijfadres en contactgegevens zijn in de WIR te vinden op de pagina’s 14, 30 t/m 33, 60 t/m 63, 64 en 65. Deze procedures worden vanaf maandag 24 oktober toegepast.

Versie 1.6 van de WIR is te vinden op deze pagina.