Voortgang maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude met paspoorten

Afgelopen zomer heeft staatssecretaris Van Huffelen (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de structurele kwetsbaarheden die in de aanvraag en uitgifte van identiteitsdocumenten zijn geconstateerd. Op dinsdag 8 november heeft de staatssecretaris een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd.

In deze kamerbrief vraagt de staatssecretaris om extra aandacht te hebben voor integriteit bij de aanvraag en uitgifte en om de procedures daarbij na te leven. Ze licht de voortgang van maatregelen toe om identiteitsfraude en fouten met identiteitsdocumenten te voorkomen. Ook kondigt ze in deze voortgangsbrief (onderzoek naar) extra maatregelen aan:

  • Verplichting van een VOG
  • Verplichte telling van de kluis met (nog) niet uitgegeven documenten
  • Meldplicht van vermiste documenten

Lees hier de kamerbrief Voortgang maatregelen voorkomen identiteitsfraude met paspoorten van 8 november 2022 op Rijksoverheid.nl

Resultaten zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten 2021

Tegelijk met deze voortgangsbrief heeft de staatssecretaris een brief over de zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze brief informeert over de uitkomsten van de zelfevaluatie:

Lees hier de kamerbrief over zelfevaluaties BRP en Reisdocumenten 2021 van 8 november 2022 op Rijksoverheid.nl.

Alleen samen kunnen we de aanvraag en uitgifte van paspoorten en identiteitskaarten verbeteren en identiteitsfraude tegengaan.

Zie ook