Tarieven reisdocumenten 2023

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de tarieven voor reisdocumenten die per 1 januari 2023 zullen gelden.

Vooruitlopend op de publicatie in het Staatsblad word je onder voorbehoud geïnformeerd over de nieuwe bedragen.