RvIG publiceert algoritmeregister

We gebruiken bij verschillende onderdelen van onze dienstverlening algoritmes. Daardoor kunnen we ons werk efficiënter en effectiever doen. Er gaan in ons werk namelijk grote hoeveelheden gegevens om. Eind november maakten wij de algoritmes die we gebruiken openbaar op onze website.

Is iemand volgens de Basisregistratie Personen (BRP) ouder dan 120 jaar en ontbreekt de datum van overlijden? Dan geeft de Bestandscontrolemodule een seintje. Zo voorkomen we dat afnemers van de BRP ten onrechte concluderen dat betrokkene nog in leven is. Voor een weduwe/weduwnaar kan dat namelijk problemen opleveren bij de aanvraag van een nabestaandenuitkering of alleenwonendentoeslag.

Hoort de afbeelding in het identiteitsdocument bij de persoon die voor een inschrijving aan de RNI-balie staat? Een gezichtsscanner helpt de RNI-medewerker te beoordelen of het dezelfde persoon is of niet.

Woont iemand volgens de BRP op een oppervlakte kleiner dan een bepaald aantal vierkante meter? Dan selecteert RvIG dit adres binnen de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit voor een nader adresonderzoek door gemeenten. Er kan twijfel zijn over de juistheid van de registratie in de BRP op dit adres. Een goede adresregistratie is belangrijk tijdens rampen en crisissituaties. Of voor het tegengaan van sociale problematiek bij overbewoning.

Transparant zijn

We vinden het belangrijk om richting burgers en onze samenwerkingspartners transparant te zijn over de algoritmes die we gebruiken en ze duidelijk uit te leggen. Dit is ook een van de punten uit de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren die onlangs door onze staatssecretaris is gepresenteerd. Er komt een Landelijk Algoritmeregister, dat dé unieke vindplaats moet worden van alle relevante algoritmes die de overheid gebruikt.

Vooruitlopend op dit register hebben wij de algoritmes die we zelf gebruiken alvast openbaar gemaakt. We leggen onder meer uit wat het doel is van het algoritme, wat de impact op de burger is en of er menselijk toezicht op het algoritme is. Nieuwsgierig? Neem een kijkje in ons algoritmeregister. Vragen en opmerkingen zijn welkom!